Spydeberg Dampsag

En bondegård i sentrum

Her starter kulturlandskapet
Ambisjonen er at hele Norge kan se til Spydeberg for hvordan sentrum i bygdene kan utvikles inn i fremtiden.

Vi ønsker å skape et godt fremtidsrettet stedstilpasset boligområde i umiddelbar nærhet til Spydeberg stasjon, med gode gang og sykkelforbindelser til Spydeberg sentrum.
Arkitektur
Arkitekturen er inspirert av den klassiske bondegården i Spydeberg, både når det kommer til organisering av bebyggelse, takform, materialbruk, detaljering og fargevalg. Ved å ta utgangspunkt i Spydebergs byggeskikk og særpreg gir man prosjektet en identitet og lokal forankring som tilfører mange kvaliteter til det nye bomiljøet.

Last ned illustrasjonsprosjekt →
Farger
Fargevalg er basert på tradisjonelle farger som underbygger tanken om en identitet knyttet til både lokal bygningsarv og naturen. Fargene er foreslått med utgangspunkt for en videre prossess. Fasadene er i hovedsak i malt eller jernvitrolbehandlet panel, med det åpnes for innslag av andre fasadematerialer som kan være med å forsterke gårdsreferansen.
Variasjon i boligene
Illustrasjonsprosjektet inneholder 196 stk. leiligheter, tilrettelagt for beboere i ulike livssituasjoner og med ulikt behov. Leilighetene varierer i størrelse fra 1-roms til 4-roms, men det er en hovedvekt på 3-roms leiligheter. Bebyggelsen består hovedsakelig av leilighetsbygg, med innslag av 4-mannsboliger med leiligheter over to plan.
Landskap
Vår målsetting med prosjektet har vært å skape et godt og fremtidsrettet boligområde i umiddelbar nærhet til Spydeberg stasjon, med gode gang og sykkelforbindelser til Spydeberg sentrum. Vi ønsker å legge til rette for gode løsninger for deling av sykkel og bil, samt gode sykkelfasilititer slik, at hverdagen i størst mulig grad kan gjennomføres uten privatbil.

Last ned illustrasjonsprosjekt →
Felleshuset
Bebyggelsen er organisert rundt flere indre gårdstun som til sammen utgjør et stort sammenhengende uterom, med et felleshus i midten. Felleshuset skal fungere som et møtested for hele boligområdet og romme fellesfunksjoner som grovkjøkken, eplepresse, sykkelverksted og selskapslokaler. Eksakt program for felleshuset vil bearbeides videre gjennom brukermedvirkning.
Nærområdet
På et så lite sted som Spydeberg er det helt avgjørende å tenke helhetlig og samarbeide tett med naboer og kommunen. Vi må være gode til å se og forsterke kvalitetene vi har rundt oss.

Det første vi gjorde da vi satte gang med "Damp" var å lage en overordnet forståelse av Spydeberg sentrum. Hvordan kan vi bidra til å gjøre det enda bedre for gående og syklende til og fra jobb, butikken, skolen og naturen?
Innspill til prosjektet?
Kom med innspill og ideer til hvordan vi kan skape et godt prosjekt sammen.